De kracht van Vergeving
Wanneer ons hart verwond is, beschermen we het tegen degene die het volgens ons kwaad heeft gedaan. We geven hem of haar vaak de schuld van de pijn, terwijl we de rol die we er zelf misschien in hebben gespeeld vergeten. De barricade zorgt ervoor dat we ons niet voor die persoon openstellen, zodat we niet het risico lopen nog eens gekwetst te worden.
door Serna Widdershoven
B 

Vergeven vormt een belangrijke stap in het proces van heelwording. Vergeven is in essentie het loslaten van je eigen teleurgestelde verwachtingen – over jezelf of over iemand anders – in het verleden. Vergeven staat los van het goedkeuren of veroordelen van iemands gedrag. Bij vergeven richten we ons naar binnen toe om anders te gaan kijken naar onze interpretatie van de feiten. Op deze manier zijn we zelf in staat ons van onze eigen negatieve emoties te bevrijden.

Vergeven doe je dan ook voor jezelf, en niet voor de ander. Vergeven is een daad van liefde voor jezelf die alleen jij aan jezelf kunt geven. Niemand anders kan dit voor je doen. Vergeven doe je dus vanuit eigenbelang. Dat jouw bevrijding de ander (of anderen) ook kan helpen zichzelf van het verleden te bevrijden is een mooie bijkomstigheid, maar nooit de reden om een vergevingsproces aan te gaan.


Bij vergeving ga je situaties vanuit mededogen bekijken, waardoor je meer begrip krijgt voor de krachten die zowel op onszelf, als op anderen inwerken.

Het begint bij jezelf vergeven. Dat wil niet zeggen dat we zomaar alles moeten vergoelijken wat we misschien achteloos hebben gedaan. We dienen met mededogen naar onszelf te kijken, naar de hunkeringen van onze ziel en wat deze probeerde te bereiken, naar de obstakels die zich op onze weg bevonden en naar de krachten die toentertijd op onze (ziele)reis inwerkten. Het betekent dat we begrijpen waarom we de dingen deden die we hebben gedaan. Alleen dan kunnen we onszelf, onze eigen essentie losmaken van de fout die we hebben begaan.

Vergeven is een innerlijk schoonmaakproces. Je reinigt jezelf van oude pijn, waardoor je beter met je levensenergie om kunt gaan. Vergeven begint met de beslissing om je weer energiek, vrolijk en vredig te voelen. Het is een keuze voor acceptatie, voor innerlijke vrede en kracht en voor bevrijding. Niet vergeven kost ons namelijk heel veel energie om de negatieve emoties te onderdrukken. In jouw innerlijke wereld bevinden zich elementen van haat, van wrok en van pijn, en van de veroordeling of de beschuldiging die het proces van vergeving kunnen blokkeren. Dit gebeurt allemaal (en alleen) in jezelf en heeft in principe dus niets met de ander te maken.

De ander en zijn of haar handelen vormen de aanleiding om het vergevingsproces aan te gaan. Het maakt je bewust van je eigen gevoelens en oordelen, want het is jouw reactie op de situatie en de daad van de ander, die ervoor heeft gezorgd dat je van slag bent geraakt – en niet de daad op zichzelf, hoe ernstig die ook lijkt te zijn. Pas als we onze gevoelens over een bepaalde omstandigheid hebben verwerkt en we de stukjes van onszelf die we kwijt waren hebben herwonnen, pas dan kunnen we dankzij vergeving verdergaan.

Vergeving is dus een innerlijk proces waar we de ander in beginsel niet bij nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat rechtstreeks contact met die ander (de ‘dader’) niet tot wederzijdse bevrijding kan leiden. De woorden van de ander kunnen jouw (zelf)vergevingsproces doen versnellen.


Vergeving blijft een organisch proces. Dit proces kan niet voortijdig worden afgedwongen, hoewel het wel kan worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door ons af te vragen welke krachten er indertijd op de andere persoon inwerkten. Wat hij of zij probeerde te bereiken, en welke drijfveren daaraan ten grondslag lagen. Wat de ander nodig had maar niet kon krijgen, en of die ander dáárom niet anders kon reageren. Wat de werkelijke intenties van de ander hadden kúnnen zijn als zijn of haar bewustzijn groter was geweest.

Een ander belangrijk onderdeel van dit ‘onderzoek’ is de vraag: welke innerlijke kracht, welk onderdeel van mijzelf heb ik nodig om verder te kunnen gaan? Vergeving gaat immers in eerste instantie niet om het herstellen van de relatie, maar om het hervinden van je eigen innerlijke vrede. Vergeven doe je niet om de ander te veranderen. Zolang je de ander nog wilt veranderen, heb je nog niet vergeven, en ben je nog steeds bezig met jouw verhalen, jouw verwachtingen en jouw oordelen. Pas nadat we vergeven hebben, en we weer helder en open zijn, pas dan kunnen we het gevoel krijgen dat het goed zou zijn om contact te maken met die andere persoon.

Vergeving verzacht de hardheid van het hart en doet het zo weer opengaan. Het zorgt ervoor dat er vanuit situaties die verkeerd zijn gegaan een groter bewustzijn ontstaat. Het stelt ons in staat onze energie uit het negatieve verleden los te laten en die voor een positieve toekomst vrij te maken. Dat is de kracht van vergeving.

Heb je belangstelling om te ontdekken hoe de kracht van vergeving je kan helpen? Neem dan gerust contact op.